Notification
  • જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક) અરજી માટેની તારીખ ૧૧/૦૯/૨૦૨૩ સુધી વધારવામાં આવેલ છે.
  • જ્ઞાન સહાયક (પ્રાથમિક) અરજી માટેની તારીખ ૧૬/૦૯/૨૦૨૩ સુધી વધારવામાં આવેલ છે.

આ પોર્ટલ પર આપનું સ્વાગત છે. કાળજીપૂર્વક ફોર્મ ભરવા નમ્ર વિનંતી છે તેમજ સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયાની પારદર્શકતા જાળવી રાખવા આપનો સહયોગ ખૂબ જરૂરી છે.